Copiii din ciclul gimnazial şi liceu

Pe lângă ritmul lent al citirii, greutăţile de înţelegere a textului, scrierea slabă şi incorectă, greutăţile de calcul, problema cea mai mare este cauzată de lipsa deprinderii de învăţare.

Copilul dislexic prezintă la ciclul gimnazial următoarele semne:

 • Nu citeşte, nu scrie cu plăcere;
 • Rămâne în urmă la îndeplinirea sarcinilor de citire şi scriere;
 • Face greşeli de ortografie, mai ales în cazul cuvintelor necunoscute;
 • Uneori face înlocuiri de litere în scris dacă se grăbeşte;
 • Înţelege greu noţiunile abstracte;
 • Înţelege greu un text citit;
 • Înţelege greşit informaţiile;
 • Are probleme în învăţarea diferitor discipline;
 • Are un vocabular sărac, disgramatism;
 • Are probleme în exprimarea gândurilor;
 • Poate avea greutăţi în sintetizarea materiei, în elaborarea schemelor;
 • Are probleme gramaticale serioase în învăţarea unei limbi străine; poate învăţa să vorbească foarte bine dar trebuie să depună un efort foarte mare pentru a trece cu succes un examen de limbă străină;
 • Are probleme de autoapreciere din cauza insucceselor şcolare;
 • Lipsa înţelegerii şi sprijinului din partea părinţilor, pedagogilor poate provoca tulburări serioase de comportament. Exemplu: evitarea şcolii, vagabondaj, asocierea la unele bande de răufăcători, furt, etc. Aceşti tineri pot rămâne needucaţi, pot avea probleme de integrare socială şi chiar, probleme existenţiale.