Legislaţie internaţională

Drepturile copiilor dislexici din România

Ordinul 3124/2017 Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare:

https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru

 

S-a adoptat legea cu privire la învăţământul persoanelor cu tulburări de învăţare (Legea 6/2016) !

Aici puteti citi legea adoptată: http://legeaz.net/monitorul-oficial-41-2016/legea-6-2016-completare-legea-educatiei-nationale

 

La nivel internaţional, educarea copiilor cu tulburări specifice de învăţare este în centrul atenţiei prin recunoaşterea acestei categorii de copii şi asigurarea unor servicii specializate centrate pe nevoile lor. Ei beneficiază de diverse facilităţi, numite şi drepturi, asigurate pe toate nivelele sistemului de învăţământ (preşcolară, primară, secundară, învăţământ superior) şi în viaţa de adult, garantate conform principiului şanselor egale:

 • educaţie gratuită;
 • depistare şi intervenţie timpurie, punând accent pe prevenire;
 • în grădiniţă – activităţi terapeutice pentru copiii predispuşi spre dislexie;
 • dreptul părinţilor de a alege forma de educaţie potrivită pentru copiii lor (şcoală pentru dislexici, clasă specială sau integrare individuală în şcoala de masă);
 • servicii la dispoziţia părinţilor pentru consiliere parentală, informându-i despre educaţia cea mai corespunzătoare şi despre planul educaţional individualizat (IEP);
 • o educaţie adecvată, dreptul elevului la un plan de educaţie individualizat (IEP);
 • mediu şcolar adaptat nevoilor copiilor dislexici (dyslexia-friendly schools) asigurând condiţiile psihice şi fizice pentru dezvoltarea copiilor;
 • cadre didactice formate în domeniul dislexiei şi în metode adecvate de învăţare;
 • dreptul la terapii specifice (terapie logopedică, psihoterapie, kinetoterapie), care sprijină dezvoltarea psihologică şi fizică, sporeşte eficacitatea de învăţare, corectează deficienţele, reduce lipsa în cunoaştere sau îndemânare;
 • dreptul la evaluare pe parcurs şi reorientare;
 • ajutor în luarea de notiţe, posibilitatee înregistrării audio a lecţiilor;
 • copiii cu dificultăţi de învăţare pot fi scutiţi, cu aprobarea directorului şcolii, de anumite materii sau capitole ale acestora, de evaluarea şi notarea elevului la aceste materii (de exemplu limbi străine);
 • dacă elevul este scutit de unele materii sau capitole, se programează activităţi individuale pentru acesta;
 • la examenul de bacalaureat, elevul cu tulburări de învăţare îşi poate alege alte materii de examen în locul acelora de care a fost scutit;
 • la toate examenele scrise elevii au dreptul la un timp de lucru mai lung (20-60 min.), ortografia nu este evaluată, elevul poate utiliza calculatorul sau alte mijloace pe care le-a utilizat în perioada de învăţare;
 • examenele scrise pot fi înlocuite de examene orale sau invers, în funcţie de dizabilitatea elevului;
 • studenţii cu tulburări lexico-grafice au dreptul la: examinare orală în locul celei scrise sau invers, utilizarea calculatorului, dicţionarelor la examinările scrise;
 • studenţii discalculici pot fi scutiţi de examenele legate de calcule sau pot folosi mijloacele de învăţământ utilizate în perioada învăţării;
 • loc de muncă adaptat nevoilor adulţilor dislexici (dyslexia-friendly workplaces) asigurând nevoile dislexicilor pentru desfăşurarea optimă a muncii (condiţii de muncă, tehnologie de ajutor).

 

Pe lângă integrarea individuală există pe plan mondial şi foarte multe şcoli pentru copiii dislexici, de exemplu : Landmark School din Massachusetts, Prentice School din Orange County, Gow School si Kildonan School din New York, Westmark School din California, Eton Academy din Michigan, Glenforest School din South Carolina, The Briarwood School, Shelton School şi Odyssey School din Texas, SUA, Gap Academy şi Dunblaine School din Toronto, Canada, Şcoala Internaţională Eerde din Olanda, The Moat School din Londra, Mark College din Marea Britanie, etc. Caracteristicile acestor şcoli sunt următoarele:

 • mediu şcolar adaptat nevoilor copiilor dislexici (dyslexia-friendly schools);
 • clase cu un număr mic de elevi (8-10 elevi sau chiar 5-7 elevi);
 • în unele şcoli fiecare elev învaţă după un plan de învăţământ personalizat;
 • în alte şcoli copiii învaţă mai multe discipline în concordanţă cu planul de învăţământ naţional (curriculum), dar într-o ambianţă de învăţare înţelegătoare şi sistematică, folosind metode adecvate de învăţare, iar dacă este cazul, se aplică un plan de învăţământ individualizat;
 • metode de predare adecvate pentru copiii dislexici care iau în considerare diferitele stiluri de învăţare ale copiilor, conform principiului: „Dacă ei nu înţeleg cum le învăţăm noi, atunci le învăţăm în modul în care ei înţeleg”;
 • clase de studiu bine dotate, cu materiale didactice speciale;
 • asigurarea terapiilor specifice: terapie logopedică, psihoterapie, kinetoterapie;
 • echipa de specialişti este formată din: logopezi, psihologi, kinetoterapeuţi, pedagogi, toţi formaţi în domeniul dislexiei;
 • activităţi extracurriculare, dezvoltând personalitatea şi talentele copiilor;
 • fonduri pentru asigurarea nevoilor speciale;
 • accent pe creşterea stimei de sine al copiilor dislexici, pe valorizarea acestor copii;
 • diferenţele individuale sunt recunoscute şi valorizate.

Şcoli pentru copii dislexici: http://www.landmarkschool.org http://www.prentice.org http://www.gow.org http://www.westmarkschool.org http://www.etonacademy.org http://www.glenforest.org http://briarwoodschool.org http://homepage.shelton.org http://www.odysseyschool.com http://www.gapacademy.com http://www.dunblaineschool.com http://www.eerde.nl http://www.moatschool.org.uk http://www.markcollege.org.uk http://www.kildonan.org/ Linkuri utile: http://www.bdadyslexia.org.uk/quality-mark-and-accreditation.html http://www.european-agency.org http://www.ldac-taac.ca/LDandtheLaw/ch02_Law-e.asp http://www.ldaustralia.org/359.html http://www.autism-pdd.net/school-resources.html http://www.segretariatosociale.rai.it/INGLESE/atelier/forum/dislessiaE.html http://esely.elte.hu/diszlexia/jogszabalyok.shtml http://en.wikipedia.org/wiki/Individuals_with_Disabilities_Education_Act http://www.ed.gov/admins/lead/speced/ideafactsheet.html http://www.edf-feph.org/