Termeni şi condiţii

Termeni generali

Prin accesarea www.dislexic.ro, sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii.

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.dislexic.ro (denumite în continuare “Termeni şi Condiţii”) stabilesc care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.dislexic.ro (denumit în continuare “Site-ul” şi/sau “Dislexic”), şi are valoarea unei convenţii încheiate între Asciaţia Română pentru Copii Dislexici (denumită în continuare “Asociaţia”), în calitatea sa de proprietar şi administrator al Site-ului, şi orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul (denumită în continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni şi Conditii ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum şi a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din acestea.

Notă de informare privind prelucrarea de date cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociaţia va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni şi Condiţii Utilizatorii sunt informaţi că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către Asociaţie a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri şi servicii, a serviciilor de reclamă, marketing şi publicitate şi a serviciilor de statistică.

Datele personale sunt furnizate de către Utilizatori în momentul completării formularului de contact. Colectarea acestor date se face în scopul exclusiv ţinerii unei evidenţe despre folosirea Site-ului.

Materialele şi informaţiile accesibile prin intermediul Site-ului

Conţinutul şi elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conţinutul în format text, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilităţilor prezente şi viitoare, cu excepţia cazului când este menţionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparţin Asociaţiei şi partenerilor săi şi reprezintă conţinutul Site-ului.

Conţinutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în site şi indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conţinut de către terţe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al Asociaţiei. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia partială, integrală sau modificată a conţinutului acestui site sau a oricărei părti a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepţii:

  • este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) unor mici fragmente din articolele publicate (max. 3 paragrafe). Specificarea sursei informaţiilor preluate este obligatorie, sub următoarea formă: (Sursa: www.dislexic.ro)
  • sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informaţiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: “Informaţii furnizate prin amabilitatea Dislexic.ro”.

Asociaţia îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană şi/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a continutului site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute prin e-mail la adresa contact@dislexic.ro.

Orice persoană care expediază în orice mod informaţii ori materiale către site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă ca încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea Asociaţiei, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Limitarea răspunderii

Asociaţia nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres, pentru conţinutul de pe Site, pentru conţinutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. Asociaţia va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi încrederea în Site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil.

Cu toate acestea, Asociaţia nu este responsabilă pentru inadvertenţe, erori sau omisiuni în cadrul informaţiilor furnizate de Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe Asociaţia pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului.

Pentru caz de forţă majoră, Asociaţia şi/sau reprezentanţii săi este exonerată total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze şi să asigure pe Asociaţia şi/sau reprezentanţii săi de şi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a Utilizatorului în legătura cu orice aspect relaţionat Site-ului Dislexic.ro.

Modificarea Termenilor şi Conditiilor

Asociaţia are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor Site-ului şi ale Asociaţiei, prevazute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a judeţului Mureş.